Karelian Paju Oy

Karelian Paju on kahden Joensuulaisen metsätalousinsinööriopiskelijan visio, paremmasta
maankäytöstä ja raaka-ainetuotannosta energia- ja biotuoteteollisuuden tarpeisiin.


Osallistuimme 2022 Business Joensuun Start Me Up- liikeideakilpailuun,
ja meidät palkittiin opiskelijapalkinnolla. Osallistuimme myös Neovan,
BioPaavon (by JAMK) ja Kasvu Openin Neovahackathoniin, päästen finaaliin neljän parhaan joukossa. Hackathonissa kartoitettiin
liiketoimintamalleja entisten turvetuotantoalueiden jatkokäytön ja hiilensidonnan
ratkaisemiseksi.

Toukokuussa yrityksemme valittiin opiskelijoille suunnattuun Draft Program -yrittäjyysohjelmaan jossa saamme asiantuntija-apua yrityksemme alkutaipaleella.