Biohiili

Biohiili on biomassasta (puu, heinä, turve, jne.) pyrolyysi prosessissa valmistettua hiiltä. Biohiili on rakenteeltaan erittäin huokoista ja pystyy pidättämään itsessään ravinteita ja vettä. Kun maaperän vesitalous paranee, myös maaperän mikrobitoiminta vahvistuu.

Biohiilen käyttö

Biohiili on käytöltään varsin monipuolinen kiertotaloutta tukeva materiaali.

Kasvualustat

Kasvualustoissa käytettäessä biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi optimoimaan ravinteiden ja kosteuden pidätystä ja luovutusta.

Suodattaminen

Suodatusominaisuuksiltaan mainiota biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi kaupunkien hulevesien ja maatalouden ravinnepitoisten vesien puhdistamiseen.

Maatalous

Biohiili soveltuu maanparannusaineeksi maatalouden käyttöön. Biohiiltä voidaan myös lisätä rehuun ja sen on todettu lisäävän karjan hyvinvointia ja vähentävän lannan hajuhaittoja ja nopeuttavan sen kompostoitumista.

Ilmastotyö

Biohiili on suora hiilensidonnan ja -varastoinnin työväline kestäessään maaperään sijoitettuna sadoista tuhansiin vuosiin.

Karelian Pajulla biohiilentuotanto etenee protovaiheesta kohti tuotantovaihtetta.

Biohiili valmistetaan puubiomassasta, pyrolyysilämpötilan ollessa keskimäärin 650 °C.

Tuottamaamme hiiltä tullaan sijoittamaan maahan vesiensuojelukäytön demoamiseksi jo tämän vuoden aikana.